هفته تربیت بدنی و ورزش گرامی باد

مهرماه؛ روز تربیت بدنی و ورزش هفته تربیت بدنی همه ساله از ۲۶ مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و...

رییس بنیاد ملی نخبگان ورزش ، خواستار استعفای مدیران فدراسیون فوتبال شد...

حمیدانصاری فر،خواستار استعفای مدیران فدراسیون فوتبال شد. و از از قوه قضاییه درخواست  کرد که با کسانی که بسترساز تصمیم برگزاری بازی هستند برخورد شود تا درس عبرتی برای سایر مدیران شود تا در این موارد س...